Våra samhällsengagemang

Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners skapar vi ett levande och välmående Gotland. För all tid.

2019-04-23
Hälsa
Social trygghet

Framåtblick – Barns och ungas psykiska hälsa

Seminarieserien Framåtblick handlade våren 2019 om barn och ungas psykiska hälsa.
2019-02-22
Social trygghet

Hela Gotlands Hjälte

Hela Gotlands Hjälte är utmärkelsen som lyfter osjälviska handlingar och förebilder på Gotland.
2017-11-18
Hälsa
Social trygghet

Skolfonden för tryggare skolor på ön

Skolfonden startades för att ge skolor på Gotland ekonomiskt stöd i arbetet med värdegrund och alla lika värde.
2016-06-09
Säkerhet

Trafikövningsplatsen LF Park

LF Park är Gotlands trafikövningsplats där det är meningen att du ska misslyckas, så du inte gör det i trafiken.
2012-08-31
Social trygghet

Hjärtat slår för Gotland

Vid ett hjärtstopp kan tid vara avgörande mellan liv och död. Hjärtat slår för Gotland var till för att öka kunskap, tillgång och närhet till hjärtstartare runt om på ön.