Våra samhällsengagemang

Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners skapar vi ett levande och välmående Gotland. För all tid.

2021-11-11
Hälsa
Social trygghet

Lika Olika i gotländska skolor

Vi investerar 750 000 kronor för att under fyra år utbilda fem skolor på Gotland i Lika Olika-metoden, vars syfte är att stärka värdegrunder och psykisk hälsa hos barn och unga.
2021-09-20
Hälsa
Klimat

Fossilfria cykelturer i Visby för äldre

Under sommaren erbjöd vi tio cykelturer med Visby Cykeltaxi för äldre i Visby som har eller under coronapandemin haft svårt att komma ut själva.
2021-09-02
Hälsa
Social trygghet

Så gör vi vår sponsring hållbar

Som kundägt bolag är det extra viktigt att vi använder våra pengar på ett ansvarsfullt sätt. Därför vill vi säkerställa att de pengar vi delar ut till sponsring också bidrar till att utveckla Gotland och gotlänningarna.
2021-06-12
Social trygghet
Säkerhet

Sommarsimskola på ön

Tillsammans med Svenska Livräddningssällskapet på Gotland har vi sedan 2010 bedrivit sommarsimskola för barn från 6 år och uppåt.
2021-05-25
Klimat

ReAgro – Insamling av skrot och farligt avfall

Tillsammans med ReAgro Gotland erbjuder vi våra företags- och lantbrukskunder ett enkelt och miljövänligt sätt att bli av med skrot och farligt avfall.
2021-05-21
Social trygghet
Säkerhet

Vår reflextävling är avgjord

2021 års reflextävling är avgjord och det vinnande bidraget kom från Högbyskolan på Hemse. Även en andra och tredje plats har utsetts.
2021-04-15
Hälsa
Social trygghet

Guldhjärnan – Första hjälpen till psykisk hälsa

Guldhjärnan är ett projekt med målet att utbilda 6000 gotlänningar i Första hjälpen för psykisk hälsa.
2021-03-15
Klimat
Social trygghet

Gotlands Skogsentreprenad är Årets Lantbruksföretag 2020

Gotlands Skogsentreprenad är vinnare av Årets Lantbruksföretag 2020
2021-01-12
Klimat
Social trygghet

Trygghetsbesök skapar trygga hem på Gotland

När en ny fastighet försäkras hos oss vill vi att du ska känna dig trygg i den, vi utför därför ett trygghetsbesök.