När Transportstyrelsen kom med nya krav på trafikövningsplatser riskerade gotlänningarna att behöva åka till fastlandet för att genomföra halkkörningsmomentet. Då byggde vi LF Park.

Karta över området LF Park

LF Park - Gotlands arena för säker trafik

Redan i början av år 2000 hade Vägverket (nu Trafikverket) anmärkningar på Gotlands trafikövningsplats. När Transportstyrelsen sedan kom med nya krav på omformning för att kunna hålla riskutbildningar för övningskörare levde Gotland inte upp till kraven.

Banans bredd, kurvornas radie och saknaden av upplevelsehall med bland annat simulerad voltsituation och lektionssal fick underkänt. Alternativen som fanns var att gotländska körkortsaspiranter skulle behöva åka till fastlandet för att utföra risk tvåans halkkörningsmoment eller så behövde trafikövningsplatsen moderniseras. Valet blev att utveckla och modernisera.

Det är faktiskt rena rama drömmen att få vara med och skapa den här trafikövningsplatsen.

Anna Rönnle, NTF till HelaGotland.se inför invigningen av LF Park

Länsförsäkringar Gotland stod för merparten av kostnaden för vad som vid invigningen 2016 omskrevs som en övningsplats i framkant. Över 500 meter bana byggdes till, med bland annat en 90-gradig och en 180-gradig kurva. Dessutom tillkom en motorcykelbana på 300 meter.

Utbildning och aha-upplevelser för alla

Det är inte bara de som är på väg mot körkortet har glädje av trafikövningsplatsen. Här erbjuds möjligheter för olika grupper att lära sig mer om risker i trafiken, säkerhet och konsekvenstänkande genom utbildning eller roligt 3-kamps event. Vem som helst kan boka en tid för att utvecklas som förare. Det här är en plats där det är meningen att du ska misslyckas, så att du inte gör det i trafiken.

Länsförsäkringar Gotland har vid 78 tillfällen sedan 2016 haft aktiviteter för både kunder och medarbetare på LF Park, bland annat:

  • SkidBike-körning (halk-MC) tillsammans med kunder med motorcykelförsäkring
  • Guldkundsaktiviteter
  • Interna trafiksäkerhets- och eco driving-utbildningar för personalen

Dubbel hastighet betyder flerdubbel stoppsträcka

Visste du att vid en hastighet på 50 km/h tar det två busslängder innan du får stopp på bilen. Vid 110 km/h blir stoppsträckan hela sju busslängder lång.

Bidrar till Agenda 2030 genom mål

Globala målen, Mål 3, God hälsa och välbefinnande
Globala målen, Agenda 2030, Mål 11 Hållbara städer och samhällen

Linje