Vid ett hjärtstopp kan tid vara avgörande mellan liv och död. Hjärtat slår för Gotland var till för att öka kunskap, tillgång och närhet till hjärtstartare runt om på ön.

Hjärtat slår för Gotland har HLR-utbildning

Hjärtat slår för Gotland i varje socken

Målet med Hjärtat slår för Gotland var att det skall finnas minst en hjärtstartare (defibrillator) i varje socken utöver de som har hjärtstartare för att utöva sin profession, anledningen var enkel. För varje minut som går utan hjälp vid ett hjärtstopp minskar risken att överleva med 10 procent.

Tillsammans med bland annat Brand- och Räddningsakademien och Röda Korset ökade vi kunskapen i hjärt-lungräddning hos över 950 gotlänningar och ökade tillgängligheten till hjärtstartare på ön. Vi ville ge fler de förutsättningar som krävs för att rädda liv och på så sätt bidra till ett tryggare Gotland.

Ett hjärtstopp är elektriskt kaos i hjärtat

En hjärtstartare skickar en strömstöt genom hjärtat för att få stopp på det elektriska kaos som uppstått där. Det är endast med en hjärtstartare som det går att åstadkomma detta.

Det viktiga är att våga agera

Det är många som någon gång i livet har gått en hjärt-lungräddningskurs. Men efter något år är det lätt hänt att man börjar känna sig osäker på hur det var man skulle göra. Detta leder ofta till en rädsla att agera om något händer. Därför är det viktigt att med regelbundenhet fräscha upp sina HLR-kunskaper så att du känner dig trygg och vågar agera om en nödsituation skulle uppstå. Och kom ihåg att det alltid är bättre att göra någonting än inget alls.

Det ledde projektet till

När projektet avslutades i augusti 2012 hade

  • 41 av 90 socknar minst en hjärtstartare. Innan projektet fanns hjärtstartare endast i fem socknar på ön.
  • Ytterligare 42 socknar har anmälde intresse av att skaffa hjärtstartare och utbilda sig i hjärt- och lungräddning.
  • 1 803 personer gått hjärt- och lungräddningsutbildning

Bidrar till Agenda 2030 genom mål

Globala målen, Mål 3, God hälsa och välbefinnande
Mål 4, Agenda 2030, God utbildning för alla

Linje