Vi finns på Gotland och bidrar till trygghet i vardagen

Trygga människor och samhällen där vi känner tillit till varandra skapar ökad medvetenhet, motivation och möjlighet till hållbara beteenden och beslut.

om_hero-icon
Två killar känner trygghet i bostadsområdet

Samhällsengagemang skapar trygghet

När vi får röra på oss och umgås, när vardagen underlättas och nya möjligheter skapas, när säkerheten ökar och riskerna minskar. Då ökar också vår känsla av trygghet. Därför är samhällsengagemang viktigt för oss. För det är vägen till ett bättre samhälle.

Flicka och pojke bakar tillsammans
Man och kvinna i rullstol trygghet i skogen
Teambuilding

Fem områden för trygghet

Vårt trygghetsarbete spänner över fem områden, hälsa, social trygghet, klimat, ekonomi och säkerhet. Vi tror att om vi stärks inom dessa områden kan vi som individer och samhälle utvecklas. Du kan filtrera våra samhällsengagemang på dessa områden.

Globala målen

Vi arbetar aktivt med att stödja en hållbar utveckling inom FNs globala mål. Vi fokuserar på de mål där vår verksamhet har störst inverkan och där vi anser att vi kan göra störst skillnad för Gotland och i förlängningen även för världen. Läs mer här.

Även vi kan bli bättre

Hållbarhet för oss internt är en minskad miljö- och klimatpåverkan, en öppen och utvecklande arbetsplats och välmående medarbetare. Vi arbetar systematiskt med vårt hållbarhetsarbete, det innebär att vi sätter mål, utvärderar och följer upp kontinuerligt.

Flicka och pojke bakar tillsammans

Fem områden för trygghet

Vårt trygghetsarbete spänner över fem områden, hälsa, social trygghet, klimat, ekonomi och säkerhet. Vi tror att om vi stärks inom dessa områden kan vi som individer och samhälle utvecklas. Du kan filtrera våra samhällsengagemang på dessa områden.

Man och kvinna i rullstol trygghet i skogen

Globala målen

Vi arbetar aktivt med att stödja en hållbar utveckling inom FNs globala mål. Vi fokuserar på de mål där vår verksamhet har störst inverkan och där vi anser att vi kan göra störst skillnad för Gotland och i förlängningen även för världen. Läs mer här.

Teambuilding

Även vi kan bli bättre

Hållbarhet för oss internt är en minskad miljö- och klimatpåverkan, en öppen och utvecklande arbetsplats och välmående medarbetare. Vi arbetar systematiskt med vårt hållbarhetsarbete, det innebär att vi sätter mål, utvärderar och följer upp kontinuerligt.

Vanliga frågor och svar

Trygghet är ett stort och komplext ämne. Här svarar vi kort på några av de vanligaste frågorna.

Varför används mina pengar till samhällsengagemang?

Som kundägt bolag är kundnyttan ledstjärnan i allt vi gör. Vår vinst går till att återinvestera i bolaget för att fortsätta vara ett tryggt val för dig som kund och till att skapa olika samhällsengagemang på Gotland. Anledningen till det är för att platsen där du som kund bor ska vara levande och välmående idag och i framtiden.

Vad innebär kundägt?

Att som kund hos oss får du inte bara den tjänst du köpt, du hjälper även grannen med ersättning för skadan på bilen, stöttar kollegans dotters fotbollslag, möjliggör arbete för psykisk hälsa på Gotland och mycket, mycket mer. Utan att det kostar dig något extra. Blir det pengar över när året är slut beslutar vårt fullmäktige även om eventuell återbäring. Läs mer här.

På vilket sätt är trygghet en förutsättning för hållbarhet?

Genom att verka för människors grundtrygghet och ett tryggt samhälle där vi känner tillit till varandra får vi ökad medvetenhet, motivation och möjlighet till hållbara beteenden och beslut. Trygghet får oss helt enkelt att kunna tänka större. Trygghet är en förutsättning för att vi ska kunna ta ansvar för de sociala, ekonomiska och miljömässiga frågorna som påverkar både oss och kommande generationer.

Hur arbetar ni med de Globala målen?

Vår verksamhet kan i större och mindre grad kopplas till de olika målen. Tillsammans med våra kunder har vi stor möjlighet att skapa hållbara beteenden. Exempel på det är att välja hållbarhetsinriktade fonder och minska uppkomsten av skador, då varje skada som sker innebär en stor kostnad, miljö- och klimatpåverkan samt minskad trygghet. Läs mer här.

Hur ansöker jag om sponsring från er?

Det gör du via vår ordinarie hemsida, lfgotland.semer exakt här.
Vi ser över evenemangssponsring kontinuerligt och föreningssponsring två gånger per år.

Hur mycket pengar lägger ni på samhällsengagemang varje år?

Det beror på vilka initiativ som sker under året. I sponsring delar vi ut 1,2 miljoner kronor, men det är endast en liten del av det samhällsengagemang vi gör. Du kan få en uppskattning om totalsumma år för år i våra årsredovisningar, som du hittar under Om oss på vår hemsida lfgotland.se.

Frågor eller idéer? Skriv till oss!

Är det något du undrar om vårt samhällsengagemang eller har du en idé om ett samarbete. Fyll i dina uppgifter här så återkommer vi till dig inom kort.