Vi lyfter gärna fram förebilder och goda exempel som inspirerar andra till att själva bli bättre människor. Fyra personer kan idag titulera sig som Hela Gotlands Hjälte.

Vinnare av Hela Gotlands Hjälte 2018

Medmänsklighet är värt att fira

Hela Gotlands Hjälte instiftades 2015 och utmärkelsen gick till personer som visat på mod och civilkurage och som gjort en osjälvisk eller uppoffrande handling för någon annan under året. Följaktligen var priset menat att lyfta förebilder runt om på Gotland och på så sätt även inspirera andra till att bli bättre medmänniskor. Och kandidater var det aldrig ont om på ön.

Vi på Länsförsäkringar Gotland var med som en av samarbetspartnerna till det av Helagotland.se instiftade priset.

För oss är det otroligt viktigt att engagera sig och bidra till samhället där vi lever. Att vara trygghetspartner till Hela Gotlands Hjälte kändes som en självklarhet redan från start.

Daniel Eriksson, Marknads- och kommunikationschef på Länsförsäkringar Gotland

Hela Gotlands hjälte - Gotlänningarnas pris

Alla på Gotland fick möjlighet att nominera sin egen hjälte till priset. Utifrån de nomineringar som kom in var det juryns uppdrag att välja ut fem finalister. Juryn bestod av representanter från samtliga samarbetspartners, varav vi var en. De fem finalisterna presenterades sedan på Helagotland.se och där fick läsarna rösta fram en vinnare.

Vinnare:
2016 – Jonas Laveryd
2017 – Familjen Lindh
2018 – Rikard Nordahl
2019 – Tina M Larsson

Bidrar till Agenda 2030 genom mål

Globala målen, Mål 3, God hälsa och välbefinnande
Mål 16, Agenda 2030, Fredliga och inkluderande samhällen

Linje