Framåtblick handlade under våren 2019 om barn och ungas psykiska hälsa. Vi arrangerade en seminariefylld förmiddag om ämnet för personer som arbetar med barn och unga på Gotland.

Kristina Ström Olsson föreläser om psykisk ohälsa hos unga

Psykisk ohälsa ökar mer i Sverige än i övriga Norden

Psykisk hälsa är en fråga som blir allt mer uppmärksammad och upplevs som en av vår tids stora hälsoproblem. Statistiken visar att allt fler unga söker vård på grund av psykiska problem. Dessutom visar studier att den psykiska ohälsan ökar mer i Sverige än i våra nordiska grannländer. Seminariets syfte var att samlas kring frågan om hur vi tillsammans kan vända den negativa utvecklingen genom att förebygga ohälsa och främja välmående.

Alla känner ju någon som mår dåligt på ett eller annat sätt. Det är många som inte pratar om ämnet och vi vill lyfta det och prata på riktigt.

Paneldeltagare, På Riktigt UF

Framåtblick - Psykisk ohälsa hos barn och unga 

På seminariet föreläste Curt Hagqvist, professor och föreståndare för Centrum för forskning om barn och ungas psykiska hälsa vid Karlstad Universitet samt Kristina Ström Olsson, Hälsostrateg och ansvarig för Länsförsäkringars samhällskommunikation och påverkansarbete.

Curt belyste ungas psykiska hälsa från ett internationellt perspektiv med fokus på förändringar över tid, skillnader mellan pojkar och flickor samt hur olika mätmetoder påverkar bilden av ungas psykiska hälsa.

Kristina lyfte ämnet utifrån hur det ser ut i Sverige idag. Hon pratade dels om skillnaden i den behovsbild som media förmedlar kontra vad ungdomarna själva säger att de behöver, hennes syn på hälso- och sjukvårdens roll och hur olika aktörer kan göra skillnad.

Seminariet avslutades med ett panelsamtal om våra lokala utmaningar. I panelen fanns ungdomar från På riktigt UF och Fanny Andersson som berättade om sina egna upplevelser av psykisk ohälsa. Elisabeth Jonsson-Höök, verksamhetsledare BarnSam och Jenny Apoy-Söderdahl, samordnare Socialpsykiatriskt team. De fick även sällskap av forskarna Lars Trägårdh och Sten Widmalm.

De ungdomar som har lägst betyg i årskurs 9 löper sex gånger högre risk för att göra självmordsförsök före 30 års ålder, jämfört med de med högst betyg.

Källa: School performance and hospital admissions due to self-inflicted injury: a Swedish national cohort study.

Bidrar till Agenda 2030 genom mål

Globala målen, Mål 3, God hälsa och välbefinnande

Linje

Relaterade nyheter