Jens och Julia Krusell driver sin verksamhet med köttdjursuppfödning på Sigvalde gård med stor framgång och är Årets Lantbrukare 2021.

Årets Lantbrukare 2021

”Det händer något nytt varje dag”

När Jens och Julia tog över gården Sigvalde 2016 började de från noll. De började med att renovera den gamla ladugården och köpa in några kalvar. Idag står en ny ladugård på plats och på gården finns 220 tjurar som försörjs med mat från de egna odlingarna.

Juryns Motivering

Årets vinnare har sedan övertaget av deras gård investerat och utvecklat verksamheten till att idag vara ett effektivt och lönsamt företag inom de gröna näringarna.

Tillsammans har de en tydlig rollfördelning och en god kontroll på verksamheten vilket gör dem till värdiga mottagare av utmärkelsen Årets Lantbrukare.

Beslutet att som 27-åring köpa en gård att utveckla från grunden är inte det vanligaste idag. Intresset för lantbruk har funnits med sedan barnsben, Jens pappa är lantbrukare och det är något han själv alltid har velat hålla på med.

– Det kändes bra att kunna göra det när man alltid varit intresserad, säger Jens. Jag tycker om mitt jobb, det är fritt och man får bestämma själv under dagen vad man ska göra. Det händer något nytt varje dag att ta tag i.

Tidigare vinnare

 • Gotlands Skogsentreprenad AB (2020)
 • Simon & Karin i Väskinde (2019)
 • Maria Eriksson & Erik Levander (2018)
 • Karolina & Jonas Kysinger (2017)
 • Svante Runfeldt, Klintebys Gård Klinte (2016)
 • Johan & Tove Jacobsson (2015)
 • Benny Nilsson, Levide (2014)
 • Torbjörn Lindström, Norrlanda (2013)
 • Maria och Stefan Johansson, Skradarve i Grötlingbo (2012)
 • Helene och John Glifberg tillsammans med Torbjörn Kotz och Katarina Pettersson (2011)
 • Cecilia Olsson och Lars-Ewe Thomsson, Rovalds I Eskelhem (2010)
 • Gunilla och Tomas Björkqvist (2009)
 • Ulle och Mariann Engström, Vallstena (2008)
 • Elof Nilsson och Maud Fyrenius, Nors Gård i Hall (2007)
 • Staffan och Inger Olofsson, Eskelhem (2006)

Bidrar till Agenda 2030 genom mål

Globala målen, Agenda 2030, Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Globala målen, agenda 2030, mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Linje

Relaterade engagemang