Genom utmärkelsen Årets Lantbruksföretag/Årets Lantbrukare vill vi uppmärksamma skickliga och engagerade lantbrukare på ön. Priset är ett sätt att visa vår uppskattning för deras arbete och lyfta företaget och lantbrukarna som goda exempel.

Gotlands Skogsentreprenad, vinnare av Årets Lantbruksföretag 2020.

"Jag trivs jättebra i skogen"

När vi blickar tillbaka på 2020 fastnar vår uppmärksamhet på ett skogsbolag. Gotlands Skogsentreprenad drivs av två unga entreprenörer, Anton Olofsson och Niklas Jakobsson. De arbetar med gallring och avverkning av de gotländska skogarna, och de gör det med framtiden i åtanke. Med en nolltolerans mot spår och kunskap om skogens roll för både djurliv och miljön tar de sitt arbete på största allvar.

- Skogen kommer bli en allt viktigare resurs. Vi kommer använda trävaror till ännu fler saker i framtiden, säger Niklas Jakobsson. Det finns inte heller något som binder koldioxid så bra som en växande skog.

Branschen står inför en utmaning i och med ett dalande intresse för yrket. I syfte att ändra den negativa trenden åker därför Anton och Niklas regelbundenhet ut till skolor för att informera om yrket. Dessutom tar du även emot minst en praktikant varje år.

Att de brinner för sitt arbete är inget den som träffar dem behöver tvivla på. Utöver att ta hand om skogen som resurs lyfter de båda fram samma fördel när de får frågan vad det bästa med deras jobb är: Friheten.

- Vi får se alla årstider på ett helt annat sätt än om vi suttit inne på ett kontor. Nu är kontoret i maskinen och då är det bara att öppna dörren och njuta. Men vissa dagar vill man inte alls öppna dörren, skrattar Anton, men det är helt fantastiskt ändå. Det finns inget bättre än frisk luft. Jag trivs jättebra i skogen.

Juryns motivering

Anton Olofsson och Niklas Jakobsson har sedan starten 2013 utvecklat sin verksamhet till ett stabilt och lönsamt företag inom de gröna näringarna. Anton och Niklas drivs av entreprenörskap, har stor yrkesskicklighet och tar stort ansvar för kunden, vilket gör dem till värdiga mottagare av utmärkelsen Årets Lantbruksföretag.

Tidigare vinnare av priset Årets Lantbrukare/Lantbruksföretag:

 • Gotlands Skogsentreprenad AB (2020)
 • Simon & Karin i Väskinde (2019)
 • Maria Eriksson & Erik Levander (2018)
 • Karolina & Jonas Kysinger (2017)
 • Svante Runfeldt, Klintebys Gård Klinte (2016)
 • Johan & Tove Jacobsson (2015)
 • Benny Nilsson, Levide (2014)
 • Torbjörn Lindström, Norrlanda (2013)
 • Maria och Stefan Johansson, Skradarve i Grötlingbo (2012)
 • Helene och John Glifberg (2011)
 • Cecilia Olsson och Lars-Ewe Thomsson, Rovalds I Eskelhem (2010)
 • Gunilla och Tomas Björkqvist (2009)
 • Ulle och Mariann Engström, Vallstena (2008)
 • Elof Nilsson och Maud Fyrenius, Nors Gård i Hall (2007)
 • Staffan och Inger Olofsson, Eskelhem (2006)

Bidrar till Agenda 2030 genom mål

Mål 8, Agenda 2030, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Globala målen, agenda 2030, mål 9 hållbar industri, innovationer och infrastrukturer
Globala målen, Agenda 2030, Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Globala målen, agenda 2030, mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Globala målen, agenda 2030, mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Globala målen, Agenda 2030, Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald

Linje