Tillsammans med ReAgro Gotland erbjuder vi våra företags- och lantbrukskunder ett enkelt och miljövänligt sätt att bli av med skrot och farligt avfall.

ReAgro samlar in skrot från försäkringskund

ReAgro gör det lätt att göra rätt för klimatet!

Att ta hand om skrot och farligt avfall kan vara en tidskrävande process. Därmed är det inte ovanligt att sådant blir liggande på gårdar runt om på ön. Till att börja med ska det lastas och köras iväg dessutom ska det även rapporteras till Naturvårdsverket både före, under och efter transporten.

Genom samarbetet med ReAgro gör vi det enklare för öns företagare att bli av med metallskrot och farligt avfall på rätt sätt. Som en följd får företagaren möjlighet att istället lägga värdefull tid på annat kopplat till sin verksamhet.

Vi har sparat 4.600 ton koldioxid

Det skrot och farliga avfall vi samlat in mellan 2012 och 2021 har besparat miljön 4.600 ton koldioxid. Det är lika mycket som om alla 60.000 gotlänningar körde varsitt varv med bil runt ön (ca 18 miljoner kilometer).

Vi har totalt samlat in cirka 2.800 ton skrot och 173 ton farligt avfall (2012-2021) och vårt erbjudandet om tjänsten har blivit mer och mer uppskattat för varje år. Sedan starten 2012 har antalet företagare som anmält hämtning mer än dubblerats.

Så fungerar tjänsten ReAgro

Under våren kan du som företagare anmäla hämtning från ReAgro. Sedan ser du till att ditt skrot och avfall finns lättåtkomligt vid upphämtningen. För arbetet betalar du en hämtningsavgift och eventuell avgift för hanteringen av ditt farliga avfall. När jobbet sedan är utfört får du tillbaka de intäkter som skrotet genererat. Följaktligen kan ett par ton skrot göra att hela hämtningsavgifterna täcks.

Det känns som att det här är en grej som behövs på ön. Vi har mest återkommande kunder, vilket är ett bra tecken på att tjänsten är uppskattad.

Ove Klintberg, ReAgro Gotland

Skaderisk med skrot och farligt avfall

När du samlar in skrot och farligt avfall gör du miljön en jättetjänst. Som ett resultat av det bidrar du även till minskade skador. Farligt avfall som läcker ut i naturen är både direkt skadligt för miljö och djur och som en konsekvens kan det innebära höga saneringskostnader. Även skrot kan bli en skaderisk. Det är inte ovanligt att gamla jordbruksmaskiner ligger gömda i högt gräs. Således skapas olycksrisker för både människor och djur.

Bidrar till Agenda 2030 genom mål

Globala målen, agenda 2030, mål 9 hållbar industri, innovationer och infrastrukturer
Globala målen, agenda 2030, mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Globala målen, agenda 2030, mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

Linje

Mer om tjänsten