Tillsammans med Svenska Livräddningssällskapet på Gotland har vi sedan 2010 bedrivit sommarsimskola för barn från 6 år och uppåt.

Badvakter på sommarsimskola

Att kunna simma är både roligt och tryggt!

Sommarsimskolan är till för barn från 6 år och uppåt. De flesta kurserna riktar sig till de barn som är nybörjare och ännu inte kan simma 10 meter utan hjälpmedel, men även några fortsättningskurser finns. Kurserna sker på olika platser på ön, från norr till söder, och några av dem sker i havet. Att simma i havet är mer utmanande än i pool, därmed är det viktigt att lära sig simma även där.

I simskolan tränar barnen på bröst- och ryggsim. Men de får inte bara lära sig att simma, de får också lära sig hur de ska förhålla sig till vatten på ett säkert sätt, vid bad och i båt. Barnen får också lära sig vad de ska göra om de själva eller någon annan skulle trilla i vattnet och behöva hjälp.

Cirka 1200 barn

Sedan starten 2010 har över tusen barn gått i vår sommarsimskola.

I genomsnitt sker 112 drunkningsolyckor i Sverige varje år (medeltal för perioden 2000-2019). De flesta som omkommer är äldre män, men olyckorna sker i alla åldersgrupper. Drunkning är den näst vanligaste dödsorsaken genom olycksfall för barn i åldrarna 0-17 år.

Svenska Livräddningssällskapet sammanställer varje år en drunkningsstatistik. Här redovisas bland annat åldrar, kön och om olyckan skett i samband med bad, båttur, fiske eller annat. Statistiken finns som helhet i Sverige och redovisas även per län. Här kan du läsa de senaste årens rapporter.

Vi jobbar redan i nybörjargrupperna med säkerhetstänk, var man ska bada och var man får dyka i samt tränar dem i livräddning. Det vore intressant att veta hur många som inte har drunknat för att våra tidigare elever förhindrat detta.

Tord Thuresson, SLS Gotland

Engagemanget bidrar till Agenda 2030 genom

Mål 4, Agenda 2030, God utbildning för alla

Linje