Som kundägt bolag är det extra viktigt att vi använder våra pengar på ett ansvarsfullt sätt. Därför vill vi säkerställa att de pengar vi delar ut till sponsring också bidrar till att utveckla Gotland och gotlänningarna.

Ett lag med tjejer som umgås

Sponsring bidrar till god hälsa

Sponsringen är en stor del av vårt samhällsengagemang. Den påverkar många gotlänningar som genom vår sponsring får möjlighet att ha en aktiv fritid. Att vara aktiv på fritiden, få ett sammanhang och få möjlighet till personlig utveckling påverkar både fysisk och psykisk hälsa på ett positivt sätt. Våra fritidsaktiviteter hjälper oss att orka med allt annat i vår vardag, så som arbete, familj, vänner och livet i allmänhet.

Varje år delar vi ut 1,2 miljoner kronor i sponsring till föreningar och evenemang på ön. Vi ser det som en viktig investering i kulturen, idrotten och vår gemensamma framtid på Gotland. 

Daniel Eriksson, Hållbarhetschef

Alla ska ha samma möjligheter

För oss är det viktigt att vår sponsring fördelas på ett bra sätt. Vi siktar till exempel på att sponsra lika många killar som tjejer och att fördela pengarna över ön. Det är även viktigt för oss att det inte bara är några få typer av idrott som får ta del av alla pengar. Alla gillar inte samma saker, och för att få fler att aktivera sig på fritiden behöver också vår sponsring gå ut bredare. Därför sponsrar vi allt från fotboll, innebandy och hockey till ridsport, scouting, bowling, teatergrupper och mycket mer.

Vår sponsring är ett samarbete

När vi skriver kontrakt med de föreningar vi sponsrar så har vi några motkrav. Dessa krav är anpassade efter de olika föreningarna och innebär att vi vill se att de utökar arbetet med bland annat deras värdegrund. För att få fortsatt hållbara föreningar på Gotland behöver dessa genomsyras av kamratskap, gemenskap, inkludering och trygga miljöer. Detta är sådant som man kontinuerligt behöver arbete med i sina grupper, lag och styrelser. Vi ber därför de föreningar som inte redan har en värdegrundspolicy att ta fram en sådan. Policyn ska innehålla förhållningsregler till varandra och andra som de möter inom föreningen samt hur de hanterar problem så som mobbning, trakasserier och psykisk ohälsa.

Utöver värdegrundsarbete ser vi till att föreningarna har:

  • Trafiksäkerhetspolicy. Hur tar medlemmarna sig på ett tryggt och gärna miljöanpassat sätt till och från sina träffar.
  • Alkoholpolicy. Uppmuntra till sunda vanor, minska grupptryck och ta fram en plan om hur de hjälper någon som misstänks ha problem.

Så söker ni sponsring hos oss.

Alla föreningar som är baserade på Gotland kan söka sponsring från oss. Och även du som vill skapa ett evenemang på ön och behöver kapital för att nå i mål. Föreningssponsringen ser vi över och fattar beslut kring två gånger per år (inför varje säsong) och evenemangsansökningar tar vi löpande.

Här kan du läsa mer och ansöka.

Bidrar till Agenda 2030 genom mål

Globala målen, Mål 3, God hälsa och välbefinnande
Globala målen, Agenda 2030, Mål 5 Jämställdhet
Globala målen, Agenda 2030, Mål 17 Genomförande och partnerskap

Linje