När en ny fastighet försäkras hos oss åker vi ut på ett trygghetsbesök. Under ett trygghetsbesök tittar vi efter och berättar om de vanligaste skadorna. Väldigt ofta är dessa skador sådant som med kunskap kan förebyggas helt.

trygghetsbesok

Den bästa skadan är den som aldrig sker

Som hemförsäkringskund hos oss vill vi att du ska känna dig så trygg som möjligt. Därför inleder vi alltid med ett trygghetsbesök. Under besöket ser vi över byggnaden för att säkerställa att du får rätt försäkringsskydd och så ger vi dig skadeförebyggande tips och råd.

Vi utför cirka 600 trygghetsbesök varje år.

Under ett trygghetsbesök ser vi över

  • Risker för vattenskador
  • Brandrisker
  • Brandsäkerhetsåtgärder (brandvarnare, -filt och -släckare)
  • Jordfelsbrytare
  • Om byggnaden är rätt försäkrad, så att kunden inte är över- eller underförsäkrad

På vissa byggnader kollar vi även efter angrepp från bland annat träskadeinsekter och mikrobiell påväxt, mögel eller svampangrepp.

Den genomsnittliga vattenskadan kostar drygt 30 000 kr att åtgärda

Varje år inträffar 100 000 vattenskador i Sverige. De är inte bara dyra att åtgärda för den som drabbas, de ställer även till vardagen rätt rejält. För det första kan det ta flera månader att åtgärda en vattenskada innan reparationerna efter den ens kan påbörjas. Med det i åtanke rekommenderar vi ofta att införskaffa en vattenläckagebrytare eller ett vattenlarm, en liten kostnad för en stor trygghet.

Våra tips om hur du undviker vattenskador. 

Mellan 20 000 – 25 000 bränder varje år

Bränder uppstår oftast i köket eller vid eldstaden, och varje år dör ca 80 personer på grund av brand i hemmet. Men bränder går att förebygga. Att ha rätt utrustning där hemma är viktigt, men det är också helt nödvändigt med kunskap. Under våra trygghetsbesök informerar vi om vikten att brandöva hemma. Dessutom får försäkringstagaren ett brandkit bestående av en 6kg brandsläckare och en brandfilt.

Våra tips om hur du undviker brand.

En brand påverkar även klimatet

Vid en totalbrand i en villa uppstår det i genomsnitt 25 ton koldioxid, det motsvarar samma mängd koldioxid som en personbil släpper ut vid 1500 mils körning. Förutom de direkta utsläppen vid en skada sker en miljö- och klimatpåverkan genom den materialförbrukning (avfall och nya material) samt transporter som uppstår när skadan ska repareras.

Bidrar till Agenda 2030 genom mål

Globala målen, Mål 3, God hälsa och välbefinnande
Globala målen, Agenda 2030, Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Globala målen, agenda 2030, mål 12 Hållbar konsumtion och produktion
Globala målen, agenda 2030, mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

Linje

Relaterade engagemang