Tillsammans med Region Gotland och Science Park Gotland har vi startat en såddfond som ska hjälpa startup-företag med finansiering av bra idéer.

företagare startup

Gotland ska vara en plats för möjligheter

Länsförsäkringar Gotland och Region Gotland gick i början av 2020 ihop för att skapa en så kallad såddfond. Vi investerade 5 miljoner vardera i fonden som är placerad i bolaget Regioninvest Gotland AB och sköts administrativt av Science Park Gotland. Vilka startup-företag som ska få ta del av fonden beslutas av fondens styrelse där bland annat Länsförsäkringar Gotlands Vd Henrik Stangel sitter med.

Kriterier som bedöms innan investeringarna beviljas:

  • Affärsmodellen har potential att växa med framtida lönsamhet.
  • Produkten eller tjänsten är nytänkande, eller en förbättring av en redan existerande produkt/tjänst.
  • Teamet bakom idén är dedikerade och beredda att avsätta tid och energi för att nå de mål och tillväxtambitioner som sätts.
  • Bolaget bedöms ha internationell potential.
  • Affärsidéns bidrar till de globala målen för hållbar utveckling.
  • Det finns definierade mål och aktivitetsplan.
  • Bolaget har sitt säte på Gotland.

Vad är en såddfond?

En såddfond är en pott pengar ämnade att investera i helt nya företag för att kunna starta förverkligandet av bra idéer.

Vår egen affärsidé bygger på att trygga och finansiera livets olika skeden, såväl för privatpersoner som företag. Genom den nya fonden kan vi förverkliga drömmar som i sin tur skapar möjligheter för hela öns tillväxt.

Henrik Stangel, Vd Länsförsäkringar Gotland

Därför startar vi en såddfond

Först och främst är det tillgången till kapital och kompetens som hindrar tillväxten av företag på ön, det står att läsa i en förstudie som Region Gotland gjort. Dessutom anser både vi och Region Gotland att Gotland ska vara en plats för möjligheter. 

Företagens behov av finansiering i inledningsskedet är stort. Utöver detta är det ofta svårt för startup-företag att få banklån. I ett inledningsskede är även behovet av rådgivning och nätverk viktiga framgångsfaktorer för nya företag. På grund av det agerar idag Science Park Gotland, som finansieras av Region Gotland och Campus Gotland, som stöd till flertalet nystartade företag och bidrar med infrastrukturen kring den nya fonden.

En fond till företag i uppstartsfasen kan bidra till:

  • Näringslivets och företagens tillväxt på ön, en av Gotlands viktigaste frågor.
  • Tillgång till stor kompetens och ett omfattande nätverk genom fondens placering hos Science Park Gotland.

Bidrar till Agenda 2030 genom mål

Mål 8, Agenda 2030, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Globala målen, agenda 2030, mål 9 hållbar industri, innovationer och infrastrukturer
Globala målen, Agenda 2030, Mål 17 Genomförande och partnerskap

Linje

Relaterade engagemang