Vi investerar 750 000 kronor för att under fyra år utbilda fem skolor på Gotland i Lika Olika-metoden, vars syfte är att stärka värdegrunder och psykisk hälsa hos barn och unga.

Lika Olikas Mary Juusela håller föredrag

Lika Olika arbetar för starkare värdegrund i skolorna

Sex gotländska skolor börjar nu arbetet med att införa Lika Olika-metoden i sina verksamheter. Syftet är att under tre år öka tolerans, civilkurage, respekt och självledarskap bland såväl elever och lärare som vårdnadshavare. Satsningen på Lika Olika görs i samarbete mellan Region Gotland och Länsförsäkringar Gotland.

Empatin har minskat med 40% de senaste 30 åren.

Det visar en studie gjord av University of Michigan. Mobbning, fientlighet, rasism och näthat ökar i en rasande fart. Lika Olika arbetar för att bygga upp förmågor så som tolerans, samarbete och kreativitet hos barn och unga i syfte att motverka den negativa trenden.

- Projektet med Lika Olika är ett komplement till vårt nuvarande värdegrundsarbete och ett stöd i elevhälsoarbetet. Vi hoppas det här kan ge oss nya insikter, idéer och tänk kring hur man kan arbeta med att utveckla relationerna mellan alla som finns i skolan och även relationerna mellan skolan och vårdnadshavare. Lika Olika handlar ju om att skapa tolerans för varandras olikheter, Jörgen Norström som är avdelningschef för grundskolorna vid Region Gotland.

Länsförsäkringar Gotland går in som Lika Olika-fadder till fem av skolorna. Fadderskapet innebär att bolaget möjliggör arbetet med metoden finansiellt för dessa skolor.

- Att arbeta med värderingsfrågor och psykisk hälsa i tidig ålder är ett effektivt sätt att förebygga sociala och psykiska problem i framtiden säger Sandra Nährstrand på Länsförsäkringar Gotland. Vi går in med 750 000 kronor i den här satsningen för att vi anser det vara en fantastisk möjlighet att ytterligare sätta psykisk hälsa och kamratskap på schemat. Psykisk ohälsa är vår tids största samhällsproblem och det kräver att vi tar frågan på allvar och arbetar med det kontinuerligt och i olika åldrar.

Arbetet inleds med förstudier

I en inledande fas sker så kallade förstudiesamtal med skolorna. Där identifieras varje skolas nuläge, särskilda styrkor, svagheter och behov. Förstudien sker i form av intervjuer med bland annat ledningsgrupp, elevhälsan samt representanter från personalgruppen. Eleverna deltar i förstudien genom att svara på målgruppsanpassade enkäter. Skolan arbetar sedan tillsammans med Lika Olika utifrån en anpassad plan för att skapa nya processer kring deras värdegrundsarbete.

95% av våra beteenden, värderingar och vårt civilkurage får vi hemma.

Lika Olika inkluderar även vårdnadshavare i sitt arbete med skolorna.

Om Lika Olika-metoden

Lika Olika-metoden bygger på en studie som Mary Juusela, utbildare och föreläsare, genomförde mellan 2003-2013 då hon bodde hemma hon 700 slumpmässigt utvalda familjer runt om i Sverige, alla med erfarenhet av adoption. Under de tio åren undersökte hon underliggande psykologiska faktorer som får oss att antingen inkludera eller exkludera andra. Lika Olika-metoden handlar om att förebygga diskriminering och utanförskap bland både barn, unga och vuxna, främst genom att skapa tolerans för varandras olikheter.

Skolorna som medverkar i satsningen på Gotland är
  • Västerhejde skola – start 8/11
  • Eskelhem skola – start 8/11
  • St: Hansskolan, Visby – start 11/11
  • Norrbackaskolan, Visby – start 11/11
  • Fole Skola – start våren 2022
  • Solklintsskolan – start våren 2022

Bidrar till Agenda 2030 genom mål

Globala målen, Mål 3, God hälsa och välbefinnande
Mål 4, Agenda 2030, God utbildning för alla
Globala målen, Agenda 2030, Mål 5 Jämställdhet
Globala målen, Agenda 2030, Mål 10 Minskad Ojämlikhet
Mål 16, Agenda 2030, Fredliga och inkluderande samhällen

Linje

Relaterade engagemang