Projektet Guldhjärnans mål är att under fem år utbilda 6000 gotlänningar i Första hjälpen till psykisk hälsa (MHFA).

Guldhjärnans symbol

Utbildning i psykisk hälsa minskar fördomar och underlättar samtal

Projekt Guldhjärnan är en del av det arbete som föreningen Mind//Shift utför på Gotland. Syftet med projektet är att öka kunskapen och minska stigmat kring psykisk hälsa. Okunnighet, fördomar och rädslor är de främsta faktorerna till att många inte vågar visa hur de egentligen mår. Vårt mål är att 10% av Gotlands befolkning ska ha gått utbildningen inom fem år.

50% av alla sjukskrivningar i Sverige är relaterade till psykisk ohälsa.

Vad är MHFA, Mental Health First Aid?

Utbildningen Första hjälpen till psykisk hälsa är ett utbildningsprogram som tagits fram i Australien. Den är baserad på forskning och har vetenskapligt visat på positiva resultat. I Sverige drivs utbildningen från Karolinska institutet via NASP, Nationellt centrum för Suicid Prevention.

När du går den 14 timmar långa utbildningen får du lära dig om olika former av psykisk ohälsa. Du lär dig känna igen vissa varningssignaler och hur du kan hjälpa personer som mår dåligt få den professionella hjälp de behöver. Men framförallt uppmuntrar utbildningen till att våga samtala, och hur du gör det på ett bra och icke dömande sätt. För det är genom samtal som vi kan identifiera om någon mår dåligt och förhoppningsvis innan denne behöver akut hjälp.

mindshiftgotland.se hittar du bland annat kommande utbildningar.

Sannolikheten att träffa någon som drabbas av psykisk ohälsa är större än att träffa på någon med hjärtstopp ändå pratar vi så lite om psykisk hälsa. Det drabbar inte bara den enskilde utan påverkar alla, familj, vänner, kollegor. Samhällskostnaden för sjukskrivningar relaterade till psykisk ohälsa ökar hela tiden samtidigt som det personliga lidandet är väldigt stort.  Forskare menar att det finns ingen enskild orsak till de ökande sjuktalen utan att vi behöver samverka över alla delar i samhället för att vända utvecklingen

1 miljon människor i Sverige är beroende av psykofarmaka.

Vi utbildar våra medarbetare

Länsförsäkringar Gotland har låtit utbilda 3 instruktörer i Första hjälpen till psykisk hälsa inom projektet Guldhjärnan. Dessa har hittills (våren 2021) utbildat 42 personer bland de anställda och 18 personer i styrelse och fullmäktige till första hjälpare - Guldhjärnor. Detta innebär att mer än 40% av oss som är Länsförsäkringar Gotland har genomgått en utbildning som ger oss kompetens och verktyg att hjälpa en medmänniska som inte mår bra.

Bidrar till Agenda 2030 genom mål

Globala målen, Mål 3, God hälsa och välbefinnande

Linje

Relaterade nyheter