Under våren 2022 arrangerade vi en ny upplaga av formatet Framåtblick. Denna gång genomfördes seminariet digitalt och temat för dagen var ledarskap och tvärfunktionell samverkan för Gotlands utveckling.

Framåtblick samverkan framtidens gotland

Framåtblick, samverkan och samhällsansvar

Det som är utmaningen, tror jag, det är att få olika aktörer, som är grundade i väldigt olika förutsättningar, att enas om den här gemensamma idén, utan att den ska bli urvattnad, fluffig och fylld av floskler.

Josefina Syssner, LinköpingsUniversitet

Under seminariet hade vi besök av ett flertal gäster som alla bidrog med perspektiv på hur vi genom tvärfunktionell samverkan kan driva utvecklingen av Gotland framåt. Samtalen skedde under ledning av Peter Griepenkerl Lööf, från Länsförsäkringars Forskningsfond.

Lokala idéer mål och resurser

Josefina Syssner, biträdande professor och prefekt på Institutionen för kultur och samhälle vid Linköpings universitet inledde seminariet. Hon pratade bland annat om samverkan och samhällsansvar på lokal nivå, utifrån idéer, resurser, ansvar och målbilder. I sin forskning har hon exempelvis tittat på idéer kring vad vi vill med vår plats, vårt samhälle och hur vi vill skapa lokal utveckling där vi befinner oss.

Strategiska initiativ för samverkan

Julius Bengtsson från Science Park Gotland berättade om ett lokalt initiativ på temat samverkan, nämligen Node Gotland. Node Gotland är ett initiativ för att stötta och möjliggöra storskaliga projekt som kan bidra till energi- och klimatomställningen på Gotland. Bakgrunden är att Sverige ska ha noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045 samt att Gotland är utsett till pilotområde och därmed ska gå före och nå målet senast år 2040.

Node Gotland

Gotland ska vara först med sin energiomställning i Sverige. Vi ska nå noll nettoutsläpp redan 2040. Det är hög tid att växla upp. Node Gotland är ett sätt att ta ansvar för, och driva på satsningar som kan bidra till att omställningen genomförs enligt plan.

Till projektsidan.

Seminariet avslutades med ett panelsamtal där Josefina och Julius fick sällskap av regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius och landshövding Anders Flanking.

Det som är unikt för Gotland, och som vi nog ska bli bättre på att utveckla, är det här med ”Testbädd Gotland", där universitetet är en viktig spelare.

Eva Nypelius, Regionstyrelsens ordförande

Navigera i seminariet

03:45 - Seminariet inleds
05:20 - Länsförsäkringars Forskningsfond, Peter Griepenkerl Lööf
10:05 - Lokalt samhällsansvar med Maria Hernroth, Hållbarhetschef PEAB
13:40 - Lokala idéer mål och resurser, Josefina Syssner
25:50 - Strategiska initiativ för samverkan, Node Gotland
47:20 - Film med Nicklas Lundblad
53:10 - Paneldiskussion: Hur blir vi bättre tillsammans?

Bidrar till Agenda 2030 genom mål

07-hallbar-energi-for-alla
Globala målen, agenda 2030, mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Globala målen, Agenda 2030, Mål 17 Genomförande och partnerskap

Linje

Relaterade engagemang