Durabel är ett av oss instiftat pris om 100 000 kr som delas ut årligen vid Tillväxt Gotlands företagardag. Prisets syfte är att väcka intresse för hållbarhetsfrågor bland företagare på Gotland.

Första vinnaren av Durabel, 2018, Swedish Composite gör en segergest

Hållbara förebilder bland gotländska företag

Med Årets Durabel lyfter vi företagare som skapar tillväxt samtidigt som de är ansvarstagande arbetsgivare som värnar om traditionella miljöfrågor, resursanvändning och klimat.

Många gotländska företag gör bra insatser i linje med de Globala målen och Agenda 2030. Med det i åtanke ligger ofta förbättringspotentialen i att göra det systematiskt vilket genererar resurseffektivitet, förbättrad konkurrenskraft och stärker långsiktigheten. Följaktligen ger Årets Durabel en möjlighet för gotländska företag att inspirerar varandra och skapa gemensam sak i att tänka långsiktigt.

Swedish Composite – första vinnaren av Årets Durabel Gotland 2018

2019 var det Gute Kyltjänst som kammade hem priset. 2020 delades inget pris ut på grund av pandemin (Covid-19).

Vad innebär hållbar tillväxt?

Hållbar tillväxt handlar om att skapa ekonomisk utveckling i samklang med visionen om det hållbara samhället. Till att börja med innebär det att bygga långsiktigt hållbara affärsidéer och företag vars aktiviteter inte äventyrar kommande generationers möjlighet till utveckling. Därmed handlar hållbar tillväxt om att bidra till FN:s Globala mål för hållbar utveckling.

Således ska lönsamhet, miljöhänsyn och samhällsengagemang inkluderas i alla delar av företaget. Dessutom är det flera områden som behöver ses över för att säkerställa ett hållbart arbetssätt, bland annat:

  • Vilka råvaror, transportsätt och leverantörer företaget använder
  • Vilka avfallsflöden, utsläppsnivåer och vattenanvändning som verksamheten genererar
  • Frågor om anställdas säkerhet
  • Hur företaget agerar affärsetiskt
  • Vilket samhällsengagemang företaget förknippas med

Länsförsäkringar Gotland vill med Året Durabel uppmärksamma företag som arbetar föredömligt med sitt hållbarhetsarbete och uppmuntra fler att lyfta frågor om hållbarhet i sina företag.

Henrik Stangel, Vd Länsförsäkringar Gotland

Bidrar till Agenda 2030 genom mål

Mål 8, Agenda 2030, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 16, Agenda 2030, Fredliga och inkluderande samhällen

Linje

Relaterade nyheter