Flera lantbrukare runt om på ön är nu viktiga resurser för Räddningstjänsten vid åker- och skogsbränder. En viktig del i det hela är det strålningsmunstycke som vi sponsrat med.

lantbrukare och medarbetare från Länsförsäkringar med ett strålmunstycke

Först på plats, med ovärderlig mängd vatten

Det är flera lantbrukare på ön som idag, genom Maskinringen, hjälper Räddningstjänsten vid större bränder på ön. Genom att koppla ett särskilt munstycke till en gödseltank blir lantbrukaren en ovärderlig resurs i släckningsarbetet.

Lantbrukarna kan i vissa fall vara först på plats vid en åkerbrand eller vid en skogsbrand. De har en bra lokalkännedom om var man kan hämta vatten, har en bra logistik och kan förflytta stora mängder vatten på kort tid i sina gödseltankar.

Ulf Wallin, Räddningstjänsten Gotland

Så hjälper lantbrukare till vid brand

Med ett monterat munstycke på gödseltanken kan lantbrukaren spruta vatten upp mot 50-70 meter i sidled. Detta gör att de kan köra på en väg och med en koncentrerads stråle spruta vatten över skog eller ut på en åker. Dessutom kan de skapa en begränsningslinje, vilket innebär att blöta ner området runt omkring elden så den inte sprids lika lätt.

Gotland är av Maskinringen och Räddningstjänsten uppdelat i tre distrikt med tre gödseltunnor i varje. De som finns närmast branden får ett larm samtidigt som räddningstjänsten. En åkerbrand kan sprida sig så snabbt som 30 meter i minuten. Därför är lantbrukarnas närhet en ovärderlig resurs då de kan vara på plats långt före räddningstjänsten.

Lantbrukarna kan även arbeta brandförebyggande genom att blöta mark vid riskområden och finnas på plats när det till exempel ska skördas under en torr säsong.

En gödseltank kan rymma upp till 30 kubikmeter vatten, det är 2-3 gånger så mycket som räddningstjänstens tankbilar.

En hjälpsam lantbrukare

Clas är en av de lantbrukare som nu hjälper Räddningstjänsten. I videon nedan visar han hur munstycket fungerar.

Bidrar till Agenda 2030 genom mål

Mål 8, Agenda 2030, Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Globala målen, Agenda 2030, Mål 11 Hållbara städer och samhällen
Globala målen, agenda 2030, mål 13 Bekämpa klimatförändringarna
Globala målen, Agenda 2030, Mål 17 Genomförande och partnerskap

Linje

Relaterade engagemang