Terje och Cecilia Larsson driver Augstens gård i Vamlingbo. Det är en gård som främst jobbar med mjölkproduktion men även har grenar ut i både köttproduktion och växtodling. På gården finns runt 100 kor, kalvar och tjurar.

Årets Lantbrukare 2022

"Vi tar tillvara det som finns på gården"

Augstens gård har stått stabil genom allt från torka till prissvängningar i branschen. Terje och Cecilia har förvaltat släktgården på ett föredömligt sätt genom att göra kloka investeringar och använda sig av det som finns nära tillhands.

Augstens gård har stått stabil genom allt från torka till prissvängningar i branschen. Terje och Cecilia har förvaltat släktgården på ett föredömligt sätt genom att göra kloka investeringar och använda sig av det som finns nära tillhands.

- Vi tänker hållbart när det gäller våra maskiner, vi rustar hellre upp och servar befintliga än köper splitternya, berättar Cecilia. Sen har vi bra foder till våra djur vilket har lett till en god djurhälsa.

- Vi sprider också våra risker, fyller Terje i. Just att vi har både mjölk- och köttproduktion och sådd som skördas vid olika tillfällen gör att vi har flera ben att stå på. Det gör till exempel att något alltid stämmer bra i tid med nederbörden.

Gården har även tidigare uppmärksammats för deras användning av släke från närliggande Austre strand. Släke finns som de flesta på Gotland vet i generösa mängder längst kusten. Paret rensar på stranden och på köpet får de en helt naturlig gödning till sina åkrar.

Olika bakgrunder

Terje och Cecilia är med sitt sätt att arbeta goda föredömen för de gröna näringarna på Gotland. Terje har arbetat inom lantbruket mer eller mindre hela sitt liv. För Cecilia är det en nyare tillvaro. Hon har arbetat på gården i två år och var dessförinnan anställd inom vården.

- Jag älskar att jobba med djur! Och så tycker jag hemskt mycket om kor – det är fantastiska djur. De är lugna och fredliga fast de är så stora, skrattar Cecilia.

- Jag tycker att det roligaste med jobbet är variationen över årstiderna, säger Terje. Arbetet förändras efter tiden på året med skördar, sådd och djurhantering. Det tycker jag är kul.

Tidigare vinnare

 • Jens & Julia Krusell (2021)
 • Gotlands Skogsentreprenad AB (2020)
 • Simon & Karin i Väskinde (2019)
 • Maria Eriksson & Erik Levander (2018)
 • Karolina & Jonas Kysinger (2017)
 • Svante Runfeldt, Klintebys Gård Klinte (2016)
 • Johan & Tove Jacobsson (2015)
 • Benny Nilsson, Levide (2014)
 • Torbjörn Lindström, Norrlanda (2013)
 • Maria och Stefan Johansson, Skradarve i Grötlingbo (2012)
 • Helene och John Glifberg tillsammans med Torbjörn Kotz och Katarina Pettersson (2011)
 • Cecilia Olsson och Lars-Ewe Thomsson, Rovalds I Eskelhem (2010)
 • Gunilla och Tomas Björkqvist (2009)
 • Ulle och Mariann Engström, Vallstena (2008)
 • Elof Nilsson och Maud Fyrenius, Nors Gård i Hall (2007)
 • Staffan och Inger Olofsson, Eskelhem (2006)

Bidrar till Agenda 2030 genom mål

Globala målen, agenda 2030, mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Linje

Relaterade engagemang